יישובים וסביבה

אוכלוסיית המועצה מונה כ- 7,000 נפשות המתגוררים ב-13 יישובים כפריים (קיבוצים, מושבים ויישוב קהילתי אחד) עם פוטנציאל של 800 יחידות דיור נוספות ועוד 500 בתי אב ביישוב החדש גבעות בר. המועצה מקדמת תחומים מגוונים להגנת הסביבה בתוך יישוביה ובאתר להטמנה וטיפול בפסולת בדודאים.