עמדה ממוחשבת לרישום ילדים למעונות וצהרוניםהודעה להורים לילדים בגילאי לידה-6 המתחנכים בצהרונים ומעונות בעלי סמל של משרד התמ"ת, ביישובי המועצה.

עמדת מחשב לשירות הציבור.

אנחנו שמחים וגאים לבשר לכם כי החל מיום א’ ה-3/3/2013 תופעל במועצה עמדה ממוחשבת לרישום ילדים למעונות וצהרונים של משרד התמ"ת.
העמדה ממוקמת בבית המועצה בקומת החינוך וכוללת את כל מה שנדרש על-מנת לבצע רישום ממוחשב לתמ"ת.

העמדה פעילה בימים א-ה בין השעות 8.30- 11.30 והחל מ-13.00- 15.00 (מומלץ לתאם טלפונית את ההגעה 08-9911707)

הורים המעוניינים להגיע מחוץ לשעות העבודה מוזמנים לתאם טלפונית מול אמיר מנהל מחלקת גני ילדים ומעונות יום בטלפון 052-3919346
לצורך ביצוע הרישום יש להצטייד במסמכי החובה:
1. צילום ת"ז אם +ספח.
2. אישור קבלה למעון (חתום ע"י מנהלת המעון)
3. ברישום ילד לצהרון יש לצרף את נספח 6 כשהוא מלא וחתום.

לצורך קביעת זכאות לתמיכה והשתתפות המשרד יש לצרף:
1. 3 תלושי שכר עבור חודשי עבודה מלאים שקדמו לתאריך ההרשמה (עבור כל אחד מההורים)
2. תצהירים בהתאם ל "הנחיות לצירוף מסמכים לשאלון הרשמה לשנת הלימודים תשע"ג"

 הרישום לתמ"ת הינו חובת ההורים ילד שלא ירשם לתמ"ת, הישוב/ הארגון המפעיל/ המועצה יהיו רשאים להוציאו מהמסגרת.

 משרד התמ"ת מעניק להורים השתתפות בעלויות שכר הלימוד במעונות ובצהרונים בהתאם לרמת ההכנסה ההשתתפות נע בין 300-1400 ₪ לחודש לילד במעון. בצהרונים ההשתתפות נעה בין 200-500 ₪ לילד לחודש.
 ההשתתפות של המשרד ניתנת ומחושבת לפי הכנסה ברוטו לנפש במשפחה ומעניקה השתתפות החל מהכנסה של 5160 ₪ לנפש ומטה.
סמלי התמ’’ת לצהרונים בבני שמעון לשנת הלימודים תשע’’ג

ט.ל.ח – בכל סתירה בין האמור במסמך זה למסמכי התמ"ת יגברו מסמכי התמ"ת.