מוקד המועצה: 08-6257900

 

בשעה טובה ומוצלחת הסתיים בהצלחה מבצע החלפת הפחים במרבית יישובי המועצה.

בבית קמה ובגבעות בר, תושלם ההחלפה מיד אחרי החג. למעלה מ- 1500 פחים הוחלפו בריכוזי הפחים, עמדות המחזור ובבתים צמודי הקרקע. בבית קמה ובגבעות בר, תושלם ההחלפה מיד אחרי החג.

מבצע לוגיסטי מורכב שצלח הודות למספר גורמים שחברו יחד. הרכישה והפריסה בוצעה בסיוע אשכול נגב מערבי והמשרד להגנת הסביבה כחלק משיפור מערך הפסולת. הפחים החדשים מסומנים בהטבעה של סמל המועצה, סמל אשכול נגב מערבי וסמל המשרד להגנת הסביבה.

הפח הירוק מיועד לאשפה ביתית בלבד. אין להשליך לתוכו פסולת המיועדת למחזור, שאריות גזם או פסולת בניין.

אנו מבקשים להודות לתושבים על אורך הרוח והסבלנות, על הפרגון והמילה הטובה. תודה לשותפים שלנו באשכול נגב מערבי ובמשרד להגנת הסביבה, וכמובן, לעובדי מחלקת השפ"ה והסביבה.

 

בברכת חג פסח כשר ושמח,

תמר אליהו, מנהלת מחלקת שפ"ה וסביבה

יאיר גולדין, תברואן המועצה

מוקד המועצה *9967