מוקד המועצה: 08-6257900

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

לחצו כאן לאתר הוועדה

 

הליך רישוי מזורז לבניית ממ"ד

מה…מה…מה…ממ"ד !?

בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית חובה על כל אזרח להקים מקלט (או מרחב מוגן) בכל בית או מפעל (קרי, בכל מבנה) ולצורך העניין פיקוד העורף פרסם תקנות ומפרטים להקמת מקלטים ומרחבים מוגנים.

היתרונות בהקמת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) ברורים לכולנו, ממ"ד מספק הגנה נגד פגיעה קרובה של רקטות וטילים.

אולם, בהיעדר ממ"ד בקרבת מקום בחירה נכונה של מרחב פנימי מוגן במבנה בו אתה מתגורר ושהייה בו בעת התקפה – מצילה חיים!

זכרו, הנחיות ההתגוננות נכתבו בדם.

אם כך, מה צריך לעשות כדי להגן על עצמנו בביתנו? לבנות ממ"ד!

מאחר וכל בניה מחייבת היתר בניה ואישור פיקוד העורף לקביעת המרחב המוגן הנדרש,

מפורסמת הוועדה הנחיות להיתר בהליך רישוי מזורז.

לחצו כאן להורדת פרטי הליך הרישוי המזורז לבניית ממ"ד

 

היטל השבחה – קיבוצים ומושבים

  • נבקש להביא לידיעת הציבור את החלטת מליאת הועדה המקומית שהתקבלה ביחס לסוגיית תשלום היטל ההשבחה ואת הנהלים לבקשת פטור מהיטל ההשבחה.
  • בשנת 2014 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך, בהתאם לפסק דין מנחה זה נדרשים גם הקיבוצים והמושבים לשאת בתשלומי היטל השבחה בגין תכניות משביחות.
  • מליאת הועדה המקומית דנה בסוגיה של היטל ההשבחה וקיבלה החלטה ביום 18.6.17.
  • על פי החלטה זו, במקרים בהם טרם שולם ו/או נדרש תשלום היטל השבחה, יהיה על מי שביצע מימושי זכויות (קבלת היתר בניה או מכירת של זכויות במקרקעין) מיום 1.6.16 לשאת בתשלום היטל ההשבחה בגין  המימוש.

לקריאת מלוא ההודעה, לחצו כאן.

 

הודעה בדבר הפקדת תכנית תמל/1034 אופקים חדשים

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 16(א) לחוק הותמ"ל, התשע"ד 2014, כי תכנית תמל/1034
אופקים חדשים הופקדה.
הותמ"ל דנה בתכנית בישיבתה מס' 36 מתאריך 08.02.2017 והחליטה על הפקדתה.

הודעה על הפקדת התכנית – לחצו כאן
קישור למסמכי התכנית – לחצו כאן

 

הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון

בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה הוועדה המקומית עוברת לעבודה מלאה במערכת רישוי זמין

לידיעתכם – החל מתאריך 03/05/17 בקשות להיתרי בנייה יתקבלו דרך מערכת רישוי זמין בלבד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות:

לשמירה ולהורדת הודעה זו, לחצו כאן