מוקד המועצה: 08-6257900

עד היום, חלו תעריפי אגרה שונים לכל אחד מיישובי המועצה. חישוב האגרה נערך  בהתאם להוצאות אחזקת המערכת שנרשמו בכרטסת הנה"ח.

רשות המים הובילה את המועצות האזוריות לקביעת תעריף אחיד לכל הנכסים במועצה, מתוך ההנחה כי על שירות זהה  משלמים תשלום זהה.

החל מחודש ינואר 2018 חל אצלנו תעריף אגרה אחיד לכל המשתמשים בשרותי אחזקת הביוב של המועצה.

התחשיב החדש של אגרת הביוב נערך בשיטה הבאה:

  • רוכזו כל עלויות התפעול של מערך הביוב במועצה.
  • עלויות אלה חולקו למרכיבי המערכת – ביב ציבורי (מערכת האיסוף השכונתית), הולכה (קווי הולכה ותחנות סניקה), טיהור השפכים (במט"שים).
  • נקבעה אגרת שיקום וזאת לצורך ביצוע תחזוקה יזומה, שיקום המתקנים בעקבות בלאי תפעולי. (קרן השיקום נקבעת על בסיס תכנית עבודה רב שנתית אותה מציגה המועצה והיא נוספת לאגרת הביוב)

בסופם של הליכים אלה נקבעה אגרת ביוב שנשפטה ואושרה ע"י רשות המים.

להלן תעריפי אגרת הביוב אשר חלים אצלנו לאחר שפרסמו ברשומות על-ידי רשות המים:

התעריף מחולק לשני סוגי חישוב ע"פ אופן קבלת הנתונים מהצרכנים ולפי כללי הביוב שקבעה רשות המים

תעריפים למ"ק ביוב – בשימוש כאשר החיוב נעשה על פי מ"ק שפכים רלוונטי לרוב הצרכנים.

  ישוב

  תעריף חדש

  הערה
  תאשור, ברוש, תדהר

  4.85

  בית קמה, ישוב ישן, מתחם דלק, אבשלום   3.75   ללא איסוף פנים *
  בית קמה שכונת הרחבה   4.85
  דביר ישוב ישן   3.75   ללא איסוף פנים *
  דביר שכונת הרחבה   4.85
  משמר הנגב ישוב ישן   3.75   ללא איסוף פנים *
  משמר הנגב הרחבה   4.85
  גבעות בר   4.85
  נבטים   4.85

 

תעריפים למ"ק מים, רלוונטי לעסקים ולחיובים הידניים ולמחשבוני השקיה.

  ישוב   תעריף חדש   הערה
  תאשור, ברוש, תדהר   3.39
  בית קמה, ישוב ישן, מתחם דלק, אבשלום   2.62   ללא איסוף פנים *
  בית קמה שכונת הרחבה   3.39
  דביר ישוב ישן   2.62   ללא איסוף פנים *
  דביר שכונת הרחבה   3.39
  משמר הנגב ישוב ישן   2.62   ללא איסוף פנים *
  משמר הנגב הרחבה   3.39
  גבעות בר   3.39
  נבטים   3.39

* האחריות לטיפול ולתיקונים במערכת הביוב הם על חשבון היישוב ולכן המועצה אינה גובה תשלום.

בברכה

ניצן דואניאס

מנהל מחלקת מים וביוב