דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

לציבור תושבי גבעות בר ותושבי המועצה בכלל

בימים אלו מתקיים תהליך אישור שמות רחובות במשרד הפנים עבור גבעות בר.

תושבים המעוניינים להגיש התנגדות מוזמנים לפנות לרויטל חזות במועצה במייל: revital@bns.org.il