ילדים המתגוררים עם ההורים ומקום עבודתם מרוחק ממקום מגוריהם או כאלו שיש קושי לישוב להוכיח את מגוריהם בישוב נדרשים להגיש בקשה ידנית בלבד (מצורף בהמשך טופס 1312) בצירוף המסמכים הבאים: 

  • טופס 1312 (בקשה לאישור תושבות) לחצו כאן להורדת הטופס 

  • דפי פירוט של כרטיס אשראי מ-5 החודשים האחרונים

  • אישור שייכות לקופת חולים

  • אישור מעסיק על נסיעות תחבורה ציבורית/רכב צמוד (אם יש)

  • צילום ת"ז כולל ספח מעודכן לכתובת בישוב המזכה

  • 2 תלושי שכר אחרונים

את הבקשה בצירוף כל המסמכים יש לשלוח למייל הבא: 

מירב פחימה
הנפקת אישורי תושב
08-9915811 שלוחה 0