דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

נוהל אישור תושב 2020

**למילוי הטופס המקוון יש לגלול את הדף מטה**

תושבים ותושבות יקרים,

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם בישובים המזכים.

שמחים להודיעכם כי גם בשנת המס 2020, זכאים תושבי המועצה להטבת המס.

התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע אישי על מגיש/ת הבקשה וכן מידע נוסף על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך.

 

התנאים והדרך להנפיק אישור תושבות – למי שטרם הגיש בקשה בשנות המס הקודמות:

 1. מילוי טופס בקשה 1312  לאישור תושב >> מקוון כאן  
 2. מגורים רצופים במשך 12 חודשים לפחות, בישוב עפ"י הרשום ברשות האוכלוסין – יש להביא אישור בכתב ממזכירות היישוב + רישום כתובת בת.ז .
 3. צירוף צילום ת.ז + ספח.
 4. תשלום ארנונה.
 5. קיים חשבון מים פעיל – יצוין באישור שמזכירות היישוב מנפיקה.
 6. קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי (גן, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ו/או תיכון) ברשות המקומית. תנאי זה חל רק לגבי תושבים שיש להם ילדים בגילאים המתאימים.
 • תושב המתגורר בשכירות אינו יכול להיות חלק מההליך המרוכז, ויהיה עליו להגיש בקשה חדשה להנפקת אישור תושבות לכל שנת מס, ולצרף בנוסף לכל המסמכים לעיל גם הסכם שכירות בתוקף.

 

עדכון לגבי ילדים מעל גיל 18 המתגוררים בבית הוריהם:

 • ילד מעל גיל 18 המתגורר בבית הוריו אינו יכול להיות חלק מההליך המרוכז, ויהיה עליו להגיש בקשה מלאה להנפקת אישור תושבות לכל שנת מס.
 • רווקים מעל גיל 25 המתגוררים בבית הוריהם, ואשר עובדים במקום עבודה מרוחק –

יש לפנות ישירות למס הכנסה לכתובת המייל rinatal@taxes.gov.il  ולצרף את המסמכים הבאים:

    1. טופס בקשה לאישור תושבות 1312 –  כאן
    2. צילום ת.ז +ספח
    3. אישור ממזכירות הישוב/קיבוץ
    4. תדפיס כרטיסי אשראי- 5 חודשים אחרונים.
    5. 2 תלושי שכר אחרונים
    6. אישור חברות מקופת החולים
    7. אישור מעסיק על תשלום הנסיעות מהישוב למקום העבודה.

 

שימו לב: אין עוד צורך בהצהרת הורה על ילד מעל גיל 18 המתגורר בבית הוריו.

לידיעתכם:

גם השנה, כחלק מתהליך ההתייעלות ומאמצינו לשיפור השירות, הנפקת אישורי התושבות לצורך הטבת המס תתבצע בהליך מרוכז.

** מהו הליך מרוכז?

 1. הליך מרוכז הוא הליך בו הנפקת אישורי התושבות לצורך הטבת המס נעשית באופן מרוכז לכל תושבי המועצה אשר הגישו לפחות פעם אחת בקשה להנפקת אישור תושבות, ועומדים בכל הקריטריונים לזכאות גם בשנת המס הנוכחית (המבחנים לזכאות התושב נעשים מול מחלקת הגבייה, החינוך והנהלות היישובים).
 2. תושבים הזכאים לאישור תושבות בהליך מרוכז, יקבלו את אישורי התושבות לתיבות הדואר בשבועות הקרובים, החל מה-1.1.20.
 3. החרגת זכאים בהליך מרוכז: ילד מעל גיל 18 אשר מתגורר בבית הוריו ותושב המתגורר בשכירות – לא יכול לקבל אישור תושבות בהליך המרוכז.

 

חשוב!

אנו מפנים את תשומת הלב להצהרת המבקש על גבי הטופס ולפיה צפוי/ה מבקש/ת לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. הרינו לציין כי כל הנ"ל הינו על פי הוראות שהתקבלו מרשות המיסים בישראל ועל פי פקודת מס הכנסה והאישור הינו לצרכי מס הכנסה בלבד.

**לכל שאלה נוספת בנושא אישורי התושבות ניתן לפנות למירב ואלינור במספר 08-9915811, שלוחה 0.