דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

אל תגזרו להם את הכנפיים!

כילד ונער גדלתי בתנועת הנוער של השומר הצעיר. כבוגר צעיר הייתי מזכ"ל התנועה ויו"ר מועצת תנועות הנוער. תפיסת עולמי וערכיי, המלווים אותי עד עצם היום הזה, נטועים עמוק בימי כחניך בתנועה, מדריך בה וכמי שעמד בראשה.

עוד לפני קום המדינה היו תנועות הנוער בישראל אחד המרכיבים החשובים והמרכזיים בחברה הישראלית. התנועות מחנכות את בני הנוער לערכים של אחריות וסולידריות, נתינה, תרומה לקהילה ואהבת הארץ. טובי בנינו, בכל תחומי החיים, גדלו והתחנכו בקינים, בשבטים, בסניפים, בגדודים, של תנועות הנוער מכל גווני הקשת הפוליטית. אם זה מימין או משמאל, מהמרכז, או ללא זהות פוליטית, תנועות הנוער הן הבסיס לחברה ערכית יותר וטובה יותר, ובוגריהן הפכו להיות אזרחים מעורבים, פעילים ואיכפתיים.

החלטת ממשלת ישראל לבטל את  פעילויות תנועות הנוער במסגרת המאבק בהתפשטות הקורונה, ועצירת התקציבים המיועדים לתנועות, משאירה את בני הנוער ללא מסגרת וללא תעסוקה בחודשי הקיץ. החלטה זו מפקירה אותם להתנהגויות של סיכון, למסכים, ולרחוב, דווקא בתקופה בה הם זקוקים לה ביותר, כשהוריהם טרודים יותר מתמיד בדאגות הקיום והפרנסה.

בתקופות משבר, כמו משבר הקורונה שאנחנו נמצאים בעיצומו, תנועות הנוער נמצאות תמיד בחזית העשייה, ההתנדבות והתרומה לקהילה. אבל דווקא בתקופה בה הקהילה זקוקה לכל הכוחות האפשריים הפועלים בקירבה, בוחרת ממשלת ישראל לוותר על יכולותיהן ועל התרומה החשובה שלהן לקהילה.

אני קורא למדינה להכין תוכנית פעולה סדורה שתאפשר את פעילותן של תנועות הנוער תחת הגדרות "תו סגול" מתאים, ותוך תקצוב הולם, כדי שבני ובנות הנוער יוכלו להמשיך ולפעול במסגרת ערכית ואחראית שתתרום להם, ותתרום לקהילה.

אני קורא מכאן לממשלת ישראל לשקול מחדש את החלטתה לבטל את פעילויות תנועות הנוער ובמקביל, לחדש את העברת התקציבים לפעילותן התקינה.

תנועות הנוער הן ליבה של החברה – ובלי לב אין חברה!

ניר זמיר,

ראש המועצה האזורית בני שמעון

מזכ"ל השומר הצעיר בשנים 1990-1994

יו"ר תנועות הנוער בשנים 1992-1994