מוקד המועצה: 08-6257900

בימים אלו מצטרף בית הספר "מבואות הנגב" לתכנית "אקדמיה בתיכון". התכנית פועלת בבתי ספר שונים ברחבי הארץ ונולדה מתוך הצורך לענות על הצרכים הלימודיים השונים של תלמידים עם סקרנות, יכולות לימודיות גבוהות ורצון ללמידה מעמיקה ורחבה יותר, כבר במהלך לימודם בתיכון.

תכנית זו מאפשרת לתלמידים ללמוד בנוסף ללימודים בבית הספר, גם קורסים אקדמאים שיאפשרו להם לקבל ציון שיירשם כנקודות זיכוי לתואר אקדמאי אשר יומר גם לציון הבגרות. כך למעשה, הם זוכים על אותו הקורס בציון לשתי מטרות – גם לתעודת הבגרות וגם לתואר אקדמאי.

מגוון הקורסים הוא רחב ובהיקף לימודי של 2 או 5 יחידות לימוד. יש אפשרות להוסיף את היחידות מעבר לנלמד בבית הספר או לשלבם במקום מקצועות הנלמדים לבגרות ובהתאם לתנאי התוכנית.

כל המעוניין לקבל פרטים נוספים מוזמן לשלוח הודעה לדקלה יהב, רכזת מצויינות, עם הפרטים האישיים: שם, כיתה, טלפון ומייל לכתובת הבאה: mevoot.ac.ex@gmail.com

 

למי התוכנית מיועדת?

התוכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים.

 

כיצד ציון הבגרות ונקודות הזיכוי האקדמיות משתלבים?

הלימודים וההבחנות במסגרת האו"פ ימירו את הלימודים בבית הספר בתחומי הדעת עליהם הוחלט במשרד החינוך, וגם את ההבחנות בבחינת הבגרות (כולה או חלק מהשאלונים, בהתאם לתחומי הדעת) ויזכו את התלמיד בציון בתעודת הבגרות. הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים גם בנקודות זכות (נ"ז) לקרדיטציה אקדמית. לכל ציון קורס המופיע בטבלת ההמרות יתווספו 20% לחישוב הציון הסופי בתעודת הבגרות.

 

איך מתקבלים לתוכנית?

תהליך איתור התלמידים לאוניברסיטת ב"ג במסלולים אודיסאה ומארי קירי יתבצע ע"י מרכז חוסידמן.

תהליך איתור התלמידים לאוניברסיטה הפתוחה יתבצע ע"י הרכזת הבית ספרית. התלמידים המעוניינים יגיעו לריאיון עם מכתב המלצה מהמחנך/ת ו/או מהמורה המקצועי הרלוונטי. בסוף הריאיון האישי יתואם המשך תהליך הקבלה.

 

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר אקדמיה בתיכון, אגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך:

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/gifted/Educational-frameworks/gifted-excellents-frameworks/Pages/academy-in-highschool.aspx

בנוסף ניתן להיכנס לאתר האו"פ להתרשמות היצע הקורסים:

https://www.openu.ac.il/academic/young/academic.html