דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

בבני שמעון הופכים חלומות למציאות, וזו לא רק סיסמא!

לאחר עבודה מאומצת, פורסמה לאחרונה התכנית האסטרטגית המועצתית של בני שמעון.

כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית אנו במחלקת אסטרטגיה, נרגשים להזמין אתכם העובדים, כמו את כלל יישובי ותושבי המועצה, לקחת חלק פעיל ביישום של תכנית זו על ידי הצעת פרויקטים הנותנים מענה לציר אחד לפחות מחמשת צירי המשימה שנקבעו בתכנית האסטרטגית – קהילתיות דו רובדית; חינוך צופה פני עתיד; מועצה ירוקה מדגימה; פיתוח הכלכלה והתעסוקה; הובלה אזורית משולבת.

כל הצעה שתגיע, תיבחן על ידי צוותי ההיגוי שהוקמו לטובת יישומם של חמשת צירי המשימה של התכנית האסטרטגית, ותתוקצב על ידי המועצה במידה ותימצא כישימה וכבעלת השפעה לקידום האסטרטגיה המועצתית.

לתשומת ליבכם:  את ההצעות יש לשלוח עד ה 13.6.21 על פי הפורמט המצורף/על ידי מילוי הטופס המקוון >> קול קורא ליישום התכנית האסטרטגית של בני שמעון (google.com)

קול קורא – ליישום התכנית האסטרטגית המועצתית של בני שמעון

פרטים נוספים הצעות ושאלות יש להפנות לניצן מרידן /איתן הס ממחלקת האסטרטגיה.