דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

לפני כחודש התבשרנו כולנו (הורים ורשות) דרך כלי התקשורת על יוזמת משרד החינוך ושר החינוך לפתיחת קייטנות לגילאי 3-9 בבתי הספר והגנים במהלך חופשת פסח.

מאז פרסום התוכנית עסקה המועצה בניסיונות לפתור מגון רחב של בעיות בהפעלת התוכנית לגילאי בתי הספר היסודיים, אשר כל אחת כשלעצמה מספיקה על-מנת למנוע מהמועצה לקחת חלק ביוזמה (לקיצור ימי החופשה של הילדים). החל בסוגית ההסעות שלא תוקצבו בתוכנית דרך בעיית כ"א להפעלתה ועוד.

ב-20/2/18 התבשרנו כי נמצא פתרון לנושא ההסעות ואנו בוחנים את האופציה להפעלת התוכנית בבית הספר יובלי הנגב (עבור ילדים שלא רשומים למערכות החינוך היישוביות). לצורך הבחינה (וללא התחייבות בשלב זה להפעלתה) אנו מבקשים מהורים המעוניינים בפעילות בבית הספר, לרשום את ילדיהם בהרשמה מוקדמת בהתאם לתנאים המצורפים לא יאוחר מתאריך 8/3/18 בטופס שבהמשך.

הפעלה בבתי הספר

  • התוכנית תופעל בבית ספר 'יובלי הנגב' בגבעות בר לילדים מכלל יישובי המועצה
  • עבור ילדי 'נווה במדבר' תתקיים קייטנה בבית הספר 'נווה במדבר'.
  • התוכנית תפעל משך חמישה ימים רצופים בין ה25-29/3 בין השעות 8.00-13.00.
  • התוכנית פתוחה לכלל ילדי המועצה בכיתות א'-ג'.
  • בשל חסר בכ"א להפעלת התוכנית הרישום לתוכנית יהיה מוגבל ועל בסיס כל הקודם זוכה.
  • עלות ההשתתפות בתוכנית הינה 100 ₪ (20 ₪ ליום לפי חמישה ימים) שישולמו במחלקת הגביה ברשות (רישום = תשלום).
  • המועצה תעמיד הסעות לילדים שירשמו לתוכנית. במקרים של מיעוט נרשמים המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאחד קווי הסעה או לבטל כלל את ההסעות ולתמוך כלכלית בהורים המסיעים.
  • ילדים הרשומים ומשלמים למערכת החינוך בישוב במהלך כל השנה, יוכלו ליהנות אף הם מהחזר הכספים .

כאמור, ההחלטה הסופית על הפעלת התוכנית לגילאי היסודי תתקבל רק לאחר סיום המיפוי ולא יאוחר מיום 15/3/18.  הורים שלא  ירשמו את ילדיהם במסגרת ההרשמה המוקדמת לא יוכלו להירשם בהמשך

 

בברכה

אמיר ברזילי

מנהל אגף חינוך