מוקד המועצה: 08-6257900

ביום רביעי, 15.1.2020 נפגשה ועדת ההיגוי לבחירת המיזם תוצרי ההאקתון בנושאי סביבה וקיימות שהתקיים בחודש שעבר במועצה. ועדת ההיגוי הביעה תמיכה בהצעה לקדם את המועצה כמועצה מובילה ומדגימה בנושאי סביבה וקיימות. בפני המשתתפים הוצגה תכנית ראשונית על פיה תיבנה מסגרת על שתהווה מטריה לכלל הפעילות הסביבתית המתרחשת במועצה ותכלול פעולות המתקיימות כיום ובעתיד, וביניהם פרוייקטים תוצרי האקתון ופרוייקטים עתידיים נוספים. תוכנית מפורטת תיבנה בקרוב והנושא ישולב בתוכנית האסטרטגית של המועצה.

מבין הצעות הפרוייקטים שעלו בהאקתון סיכמו חברי הוועדה לקדם את "שביל בני שמעון", שביל טבע להולכי רגל ואופניים שיעבור בשטח המועצה ויחבר בין היישובים. תגובש הצעה ראשונית לאופיו של השביל ובעקבותיה יוקם צוות מוביל מקרב תושבי המועצה.

פרוייקטים מרכזיים נוספים מבין תוצרי האקתון שעלו לדיון היו פרוייקט מכולות פעילות ביישובים, פסטיבל דרום ירוק ופרוייקט התחבורה הבין יישובית. האפשרות לביצוע פרוייקטים אלו תיבחן כמו גם שילובם למטרייה הרחבה ולפרוייקט השביל.