מוקד המועצה: 08-6257900

בקשה מקוונת להנפקת אישור תושבות