דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

לאחר ראש השנה יצא לדרך באופן רשמי התהליך האסטרטגי של בני שמעון במפגש ראשון של צוות ההיגוי שהתקיים בזום ביום שני, 21.9.2020.

התהליך האסטרטגי האחרון התקיים בשנת 2011 ובו נכתב חזון המועצה ונקבעו ערכי הליבה ומטרות העל.

ניר זמיר, ראש המועצה, פתח את פגישת הצוות: "התהליך של ריענון החזון, ערכי הליבה ומטרות העל, הוא תהליך שחיוני לכל ארגון לקיים מדי כמה שנים, על כן החלטנו להמשיך לקדם אותו גם בצל הקורונה. הקורונה גם מציפה אתגרים רבים: סביבתיים, כלכליים וקהילתיים, שנכון לקחת בחשבון בכל תהליך אסטרטגי, גם לאחר שנחזור לשגרה. לתהליך תהיה השפעה רחבה מאוד על תכנית העבודה המועצתית בשנים הקרובות".

הצוות האסטרטגי מורכב מנציגי גופים שונים במועצה: חברי מליאה, נציגי צוות המטה, נציגי הנהגות היישובים, פורום המנהיגות הצעירה, נציגי נוער ונציגי ציבור ומשקף ייצוג של כל יישובי המועצה.

במקביל לצוות ההיגוי, התהליך האסטרטגי ישולב גם בדיוני מליאת המועצה, צוות המטה ופורום הנהגות היישובים, ככל שיתאפשר במגבלות הקורונה.

התהליך צפוי להיות מאושר במליאת המועצה בינואר 2021 ולהיות מיושם בתוכנית העבודה של השנה הקרובה.