מוקד המועצה: 08-6257900

לאור המצב בעקבות נגיף הקורונה ומתוך אחריות, ברצוננו לעדכן כי עמותת רוח טובה המובילה את יום המעשים הטובים החליטה לדחות הפעילויות המתוכננות.

לאור זאת פעילויות שבוע המעשים טובים יידחו ולא יתקיימו כפי שתוכנן.

ברגע שיתאפשר וכשהמציאות תתבהר, ניידע על מועד חדש לקיום הפעילות.

 

תודה מקרב לב לכל השותפים על המאמצים שהשקעתם עד כה,

שנדע רק ימים טובים ובריאות.

 

לשאלות ניתן לפנות למיכל עובדיה, רכזת התנדבות בני שמעון – michalo@bns.org.il

טלפון – 050-6223580.