דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

ניר זמיר, ראש המועצה, ביקש לבדוק את האפשרות להקים מרכז חוסן במועצה בישיבה בנושא שהתקיימה ביום שלישי, 18.2.2020, ההשתתפות  פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, נטע-לי אביטל, גזברית המועצה, איתי זידנברג, מנהל אגף היישובים, עידית אטינגר, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, אורית צ'רנוברודה, מנהלת המרכז הטיפולי ומיכל אנגלהרט, מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי. מרכזי חוסן קיימים היום במרבית רשויות עוטף עזה והם נועדו לסייע לחוסן האוכלוסיה, לתושבים, קהילות ויישובים לאור המצב הבטחוני השורר באזור.

בפתח הישיבה סקר ניר את הפעילויות שמבצעת המועצה בשנים האחרונות בתחום המוכנות וביניהם: יצירת תפיסת בטחון חדשה, תכנון מרכז הפעלה לחירום, מענקים כספיים ליישובים לסגירת פערי בתחום החירום ואף בדיקת אפשרויות שונות למיגון חדרים בבתים ותיקים. "חוסן קהילתי ובטחון אישי הם שניים מהדברים החשובים ביותר לתושב" אמר ניר. "חוסן קהילתי ותחושת בטחון אישי מגבירים את האמון תושבים ברשות".

עידית, אורית ומיכל הציגו את פעילויות מרכזי החוסן כפי שהם פועלים ברשויות העוטף ואת מקורות המימון שלהם הציגו את המענים הניתנים כבר היום במועצה. "מרכזי החוסן עוסקים ב-4 תחומים" הסבירה עידית "טיפולים למתמודדים עם טראומה, מתן כלים לקבוצות אוכלוסיה כמו אנשי מקצוע, מורים, הורים להתמודדות עם מצבי חירום, סיוע לצוות צח"י בהערכות לחירום וסיוע לחוסן הקהילתי".

בסיום הישיבה ביקש ניר מעידית להכין תוכנית שתכלול את המרכיבים הבאים: מה נדרש להקמת מרכז חוסן, מה מספקת היום המועצה ומה הפער בין מה שמצוי היום לרצוי, הכנת תוכנית בשלבים ותוך התאמות לצרכים הקיימים במועצה והכנת רשימה של מקורות כספיים למימון הקמה והפעלת מרכז חוסן.