דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות – הקליקו כאן לקריאה והורדה

טופס הצהרה על היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה – הקליקו כאן להורדה