מוקד המועצה: 08-6257900

בעזרתה של אריאנה, יועצת נגישות, פועלת המועצה ליישם את תקנות נגישות שירות ומתו"ס (מיבנים, תעשייה וסביבה).  המחזור הראשון של עובדי המועצה לשנת 2018 עבר בימים אלו השתלמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות. מחזור זה מתווסף למחזורים קודמים שהתקיימו בשנים 2017 ו-2016.

בנוסף להרצאה מרתקת עברו העובדים תרגול חוויתי בעזרת משקפים מיוחדים, אטומים, אטמי אוזניים וכסאות גלגלים שאיפשרו לעובדים לחוות את התחושה שחווה אדם מוגבל.

בשבוע הבא בכוונתנו להיכנס לבתי בספר להדרכות ובהמשך להקים ועדות נגישות ביישובי המועצה.

דוד פרייברג,

רכז נגישות