דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

המפגש השני של צוות ההיגוי של התהליך האסטרטגי 2020, בהנחייתה של היועצת הארגונית יפעת ניימן, התקיים ביום רביעי, 21.10.2020, במרכז ג'ו אלון. במפגש זה דנו המשתתפים בעדכון החזון וערכי הליבה של המועצה ובמשימות האסטרטגיות המרכזיות שיעמדו בפני המועצה בשנים הקרובות.

התהליך האסטרטגי האחרון התקיים בשנת 2011 ובו נכתב חזון המועצה ונקבעו ערכי הליבה ומטרות העל. הצוות האסטרטגי מורכב מנציגי גופים שונים במועצה: חברי מליאה, נציגי צוות המטה, נציגי הנהגות היישובים, פורום המנהיגות הצעירה, נציגי נוער ונציגי ציבור ומשקף ייצוג של כל יישובי המועצה. במקביל לצוות ההיגוי, התהליך האסטרטגי ישולב גם בדיוני מליאת המועצה, צוות המטה ופורום הנהגות היישובים, ככל שיתאפשר במגבלות הקורונה.

התהליך צפוי להיות מאושר במליאת המועצה בינואר 2021 ולהיות מיושם בתוכנית העבודה של השנה הקרובה.