דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הועדה להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של המועצה האזורית בני שמעון, מביאה לידיעת הציבור כי בכוונתה להמליץ לאשר הקצאת מבנים המצויים בכתובת 100223/1 חלקה 1, מגרש 245 (להלן: "המבנים") לעמותת "כוכבי המדבר" (ע"ר), שמספרה 580569275, לטובת הקמת בית ספר תיכון למנהיגות בדואית, באמצעות עמותה בעלת רישיון להפעלת בתי ספר.

ההקצאה הינה לתקופה של שלוש שנים.

התנגדויות להקצאה ניתן להגיש תוך 45 ימים מפרסום ההודעה למר דני דיליאון, בטלפון 050/7205642 או במייל dani@bns.org.il.

תאריך פרסום: 01/06/2016