מוקד המועצה: 08-6257900

תושבי המועצה שלום,

כחלק מהמאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה נאלצת המועצה לנקוט בצעדים חיוניים לנוכח מצב החירום ודרישות המדינה.

בהתאם להנחיות המדינה להשבתה חלקית של המשק וסגירה של כל המסגרות החינוכיות וביטול כל אירועי התרבות והפנאי המועצה מודיעה על השעיית תשלומי חינוך וחוגים (מעונות יום, צהרונים, חינוך חברתי, חוגי פנאי וספורט – ילדים, נוער ובוגרים) החל מיום 15.03.2020.

מובהר בזאת כי בשלב זה יתקבלו חיובים בגין שירות שניתן עד ליום 15.03.2020.

בגין תשלומים ששולמו מראש תפעל המועצה בשלב זה לביצוע זיכויים החל מיום 15.03.2020 עד ליום 30.04.2020, בסיום התקופה תעשה הערכה נוספת בהתאם להנחיות המדינה.

מובהר בזאת כי ככל שיתאפשרו הקלות ו/או שינויים בהתאם להנחיות המדינה תצא הודעה בהתאם.

הודעה זו חלה רק על המסגרות המופעלות ישירות על ידי המועצה (חוגים, צהרונים, חב"פ).

מסגרות המופעלות על ידי האגודות (ישובים)- יפעלו בהתאם להנחיות של כל אגודה.

 

בתקווה לחזרה מהירה לשגרה.