מוקד המועצה: 08-6257900

מוקד המועצה לשירותך בשגרה ובחירום בטלפון: 08-6257900

23.03.2016 16:47

מוקד המועצה לשירותך בשגרה ובחירום. *9967 מכל טלפון

לפרטים נוספים