מוקד המועצה: 08-6257900

בימים אלו מתקיים תהליך אישור שמות רחובות במשרד הפנים עבור גבעות בר. להגשת התנגדויות יש לפנות לרויטל: revital@bns.org.il

23.01.2020 17:15

לציבור תושבי גבעות בר ותושבי המועצה בכלל

בימים אלו מתקיים תהליך אישור שמות רחובות במשרד הפנים עבור גבעות בר.

תושבים המעוניינים להגיש התנגדות מוזמנים לפנות לרויטל חזות במועצה במייל: revital@bns.org.il

כל הפרטים כאן: https://bns.org.il/%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8/

לפרטים נוספים