מוקד המועצה: 08-6257900

מחזיקי נכס הרואים עצמם זכאים להנחה לשנת 2020 מתבקשים להגיש את בקשתם לא יאוחר מ-30.6. בקשה לאחר מועד זה תעודכן מיום הגשתה.

14.02.2020 10:58

תושבים יקרים, 
אנו מבקשים להזכיר בזאת למחזיקים בנכס ברחבי המועצה אשר רואים עצמם כזכאים להנחה לשנת 2020, 
לעשות זאת בהקדם וזאת לא יאוחר מ- 30/6/2020.  הוראה זו בכפוף להחלטת מליאת המועצה במסגרת 
אישור צו המיסים 2020 מיום 16/6/2019 . 
בקשה שתוגש לאחר מועד זה, תעודכן החל מיום הגשתה.

הוראה זו אינה חלה על ההנחות הבאות : 
הנחות אזרח ותיק (סעיפים 7.02.01 עד 7.02.04 לצו המיסים)
הנחות אסיר ציון (סעיף 7.02.08 לצו המיסים)
הנחות נכי רדיפות נאצים (סעיף 7.02.08 לצו המיסים)
הנחות חייל (סעיף 7.02.20 לצו המיסים)
הנחות נכה צהל (סעיף 7.02.22 לצו המיסים)
הנחת נפגעי פעולות איבה (סעיף 7.02.23 לצו המיסים)