דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

תלמידים הזקוקים להתאמה פיזית של המוסד החינוכי בו ילמדו יכולים להירשם ברישום מוקדם עד 15 חודשים לפני פתיחת שנה"ל

תלמידים הזקוקים להתאמה פיזית של המוסד החינוכי בו ילמדו יכולים לרשום את ילדיהם ברישום מוקדם עד 15 חודשים לפני המועד הפורמלי לפתיחת שנה"ל על מנת לאפשר לרשות המקומית/הבעלות להיערך בהתאם לדרישות הנגישות עבור התלמיד בהתאם לחוזר מנכ"ל