מוקד המועצה: 08-6257900

בני ובנות זוג ובנים המטפלים באזרחים ותיקים מוזמנים ליהנות ממפגש ב-ZOOM של עמותת Caregivers Israel.

נועם ליפשיץ טלינגר, גרונטולוג: היערכות משפחתית לטיפול בהורה מבוגר, בימי השגרה ובימי הקורונה

ההרצאה מומלצת על ידי תחום בני משפחה מטפלים במועצה.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 27.5.2020 בשעה 17:00.

 

ליחצוח כאן לרישום למפגש הרשת של הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים:

נועם ליפשיץ טילינגר "היערכות משפחתית לטיפול בהורה מבוגר, בימי השגרה ובימי הקורונה"