דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

לצורך הגברת האכיפה בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג- 2002, תפעיל המועצה הכשרה ל"נאמני כלבים", שיוכלו לסייע בתיעוד עבירות על החוק.

להלן תנאים להכשרה:

  • יכולים להשתתף בהכשרה בוגרים, מעל גיל 18, עם העדפה לבעלי התפקידים ביישוב, ולאחר שיאושרו על ידי הנהלת היישוב והיחידה הווטרינרית במועצה.
  • כ 1-2 נאמנים בכל יישוב. בהתנדבות מלאה.
  • הנאמנים יידרשו לתעד עבירות שיטוט כלבים ללא השגחה, בהתאם למדיניות המועצה ובהתאם להכשרה שתועבר על ידי וטרינר המועצה או הממונה על כך מטעמו.
  • התיעוד יהיה חייב לכלול קובץ תמונה (שעה ומיקום), ורישום שבב הכלב. רכישת מכשיר קורא שבבים תבוצע על ידי המועצה והנאמן יידרש לחתום על קבלתו. במקרים בהם לא ניתן לבצע קריאת שבב, הצילומים ישמשו למאגר תיעוד בלבד.

נודה על הפניית מועמדים מתאימים, לצורך קבלת ההכשרה. את הפרטים המלאים יש לשלוח למייל: shanib@bns.org.il