דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב עורכת בימים אלו מבצע טיפול גדול ואינטנסיבי באתר פסולת פיראטי שנמצא באזור בו מבוצעת הקמת שכונה דרומית לרהט. האתר  מטופל והפסולת שבו מפונה ברובה למתקן גריסה המאפשר שימוש חוזר לעבודות תשתית . הליך פינויי הפסולת גרם להתלקחות בערה פנימית בעומק מערום הפסולת באופן הגורם למפגעי עשן וריח בכל האזור.

ערב הסברה של יחידה מיוחדת שהוקמה ברשות הטבע והגנים – המשרד להגנת הסביבה, יתקיים במועדון בגבעות בר ביום חמישי,  2.1.20. בערב ההסברה תוצג היחידה החדשה שקמה למניעת השלכת פסולת ושריפות בשטחים פתוחים, וכן יינתן מידע לגבי אתר פסולת באזור רהט.

מ.א. בני שמעון דואגת להשאיר את נושא פסולת ושריפות בחשיבות עליונה על סדר היום של המועצה, מול המשרד להגנת הסביבה,  ומול הרשויות הרלוונטיות השונות.

שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה