דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

תושבים יקרים,

אנו מבקשים להזכיר בזאת למחזיקים בנכס ברחבי המועצה אשר רואים עצמם כזכאים להנחה לשנת 2020,

לעשות זאת בהקדם וזאת לא יאוחר מ- 30/6/2020.  הוראה זו בכפוף להחלטת מליאת המועצה במסגרת

אישור צו המיסים 2020 מיום 16/6/2019 .

בקשה שתוגש לאחר מועד זה תעודכן החל מיום הגשתה.

 

הוראה זו אינה חלה על ההנחות הבאות:

  • הנחות אזרח ותיק (סעיפים 7.02.01 עד 7.02.04 לצו המיסים)
  • הנחות אסיר ציון (סעיף 7.02.08 לצו המיסים)
    הנחות נכי רדיפות נאצים (סעיף 7.02.08 לצו המיסים)
  • הנחות חייל (סעיף 7.02.20 לצו המיסים)
  • הנחות נכה צהל (סעיף 7.02.22 לצו המיסים)
  • הנחת נפגעי פעולות איבה (סעיף 7.02.23 לצו המיסים)