מוקד המועצה: 08-6257900

בוקר טוב,

במהלך סוף השבוע התקיימה פעילות ביישובים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, תוך הפגנת אחריות על ידי התושבים והנהגות היישובים. המערכות הציבוריות, בתי הספר, חינוך חברתי, פעילות המועצה וכדומה, פועלות כסידרן.

בשלב זה ישנם כמה עשרות מבודדי בית ביישובים, כולל ילדים ובני נוער. לשמחתנו, אין חולי קורונה במועצה.

אנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות ומדגישים:

לשבים מחוץ לארץ, מכל מדינה, אסורה ההשתתפות בפעילויות והתקהלות מעל ל-100 איש. הנחיה זו נועדה להגן על הוותיקים והחולים הכרוניים הנמצאים בסיכון גבוה.

מבודדי הבית מוזמנים לפנות לגורמים הרלבנטיים ביישוב או למוקד המועצה בכל דבר ועניין.

מידע והנחיות ימשיכו להיות מופצים לתושבים דרך אמצעי התקשורת של המועצה ודרך רכזי הצח"י ביישובים שישמשו כערוץ המידע המרכזי מהמועצה לתושבים.

מוקד המועצה עומד לרשותכם במספר: 08-6257900

בריאות לכולם ופורים שמח,

ביחד נאבקים בהתפשטות הקורונה!

צוות חירום מועצתי (צח"מ)