דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

  • מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקן בינלאומי ISO 17025 לבדיקות מים וקרקע.
  • מוכרת על ידי משרד הבריאות.
  • דיגום מים ע"י דוגם מוסמך משרד הבריאות.
  • מבצעת באופן שוטף מדגמי ביקורת פנמיים וחיצוניים.

 

 

< חזרה