מוקד המועצה: 08-6257900
בעקבות ההודעה על שביתת הסתדרות המורים המתוכננת למחר, 27.12.17. להלן ההערכות בביה"ס "מבואות הנגב:
שכבות ט עד יב ילמדו כרגיל.
שכבות ז' ו-ח' יישארו בבית בעקבות השביתה.
הסיור שתוכנן לתלמידי קרימינולוגיה משכבות ז' ו-ח' יתקיים כמתוכנן.
 

בתי הספר היסודיים במועצה שובתים כאשר ברוב ישובי המועצה החינוך החברתי יתן מענה לכלל הילדים .
אנו נערכים להפעלת מרבית גני הילדים.

לגבי הפעילות בישוב יש להתעדכן אצל מנהל החינוך ביישוב לגבי ילדי היסודי והגנים

מסגרות החינוך המיוחד יפעלו כרגיל.
בית הספר "אשל הנשיא" יפעל כרגיל.
 
במידה והשביתה תבוטל יתקיימו לימודים בכלל מוסדות החינוך כסדרם.