דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

בשנים האחרונות התקבלו במוקד המועצה ובמקוד המשרד להגנת הסביבה תלונות רבות על מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה ביתיים בעץ

עשן משריפת עץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאות

לאחרונה עודכנו ההנחיות המרחביות של הועדה לתכנון ובניה בני שמעון

לא ינתן היתר בניה להקמת ארובות המשמשות לקמין עץ  או דלק מוצק אחר

אין להפעיל קמין עץ ללא היתר!

מי שמותקן אצלו קמין עץ בהיתר שהתקבל בעבר מחוייב לעמוד בהנחיות ההפעלה המפורטות באתר המועצה

ניתן להתעדכן בכל התקנות באתר האינטרנט של המועצה ובאתר הועדה המקומי לתכנון ובניה – אף תפעול וסביבהמדרג פליטות חלקיקים נשימתיים מאמצעי חימום שונים