מוקד המועצה: 08-6257900

הורים יקרים, גננות ומטפלות

מעת לעת אנחנו מקבלים הודעות על ילדים שנחנקים מענבים או נקניקיות.
שימו לב: כדי להקטין את הסכנה מחנק, יש לחתוך לאורך פירות, או נקניקיות, שנותנים לילדים רכים.

חופשה נעימה,
דוד פרייברג
מנהל מחלקת בטיחות