מוקד המועצה: 08-6257900

"שמעון בלילות", מועדון הנוער הנייד של בני שמעון, הופעל השנה לראשונה במושבי יחדיו ונתן מענה משמעותי וחברתי לבני הנוער: מקום להיות בו, להתחבר, לפעול, לשוחח ולהתחבר לדמות משמעותית. צוות המועדון מורכב מ-2 מדריכי נוער מנוסים באחריות טל שם טוב, מחלקת הישובים ובשיתוף עם הצוות החינוכי היישובי והמועצתי.