מוקד המועצה: 08-6257900

 

ביום רביעי, 17.7.2019, סיירה ועדת איכות הסביבה החדשה של המועצה, בראשות אסף רוט מדביר, באתר ההטמנה דודאים ודנה בקמת ועדות איכות סביבה יישוביות.

חברי הועדה שמעו על התכניות העתידיות של אתר דודאים, הקולט פסולת מכל מרחב הדרום, הכוללות הקמת מתקן מיון פסולת. מהפסולת האורגנית, שאריות המזון, ייצרו קומפוסט, וזרמי מיחזור אשר לא הגיעו לפחי המיחזור יעברו מיון. פסולת שלא ניתן למחזר אותה, כמו כלים חד פעמיים תעבור להטמנה. בנוסף, חזו חברי הועדה בבריכות האידוי וצינורות הובלת גז המתאן המופק מהמטמנה ומועבר לייצור חשמל במפעלי המועצה.

לאחר הסיור התקיים דיון בנושא קידום נושא איכות הסביבה ביישובים וקידום החינוך הסביבתי. הוחלט להעלות לסדר היום של מליאת המועצה תכנית עבודה לעידוד הקמת ועדות איכות סביבה יישוביות. את הנושא הציגו הילה נבון מלהב ואורן עג'מי מחצרים.

שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה