מוקד המועצה: 08-6257900

 

ביום 18.12.2018 פורסמו מספר תיקונים לתקנות התעבורה כמפורט להלן:

  • הטלת חובת חבישת קסדה לרוכבי רכינוע (הוברבורד וסגווי) – עד היום לא הייתה מוטלת חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על רכינוע.
  • איסור שימוש בקסדות חצי לרוכבי אופנוע ובעת נהיגה בטרקטורון – עד היום, קסדות חצי (המכסות רק את החלק העליון של הגולגולת) עמדו בדרישות תקנות התעבורה. במסגרת התיקון לתקנות התעבורה, נוספה הדרישה כי על הקסדות לכסות את אפרכסת האוזן וכן להיות קשורות ברצועה שתמנע את נפילתן בשעת הנסיעה.

תיקונים אלה ייכנסו לתוקף תוך 30 יום מיום פרסומם, קרי ב- 18.1.2019.

בברכה

דוד פרייברג

מנהל מחלקת בטיחות