דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מנהלים כלכליים ומנהלי קהילות מיישובי המועצה התכנסו אתמול, יום ראשון, 17.11.2019 לשיח וחשיבה משותפים על האתגרים וההזדמנויות לעסקים קטנים ויזמויות ביישובים. המשתתפים העלו את האתגרים וההזדמנויות לעסקים הקטנים וליזמויות במרחב הכפרי ודנו על אפשרויות לסייע להם. במפגש השתתפו גם דרור קראוני, מנכ"ל החברה הכלכלית, בני שמעון ייזום ופיתוח וחדוה גבריאל, מנהלת מועדון העסקים BZB בני שמעון.

"אני רוצה לעלות מדרגה בטיפול בעסקים הקטנים" אמר ניר זמיר, ראש המועצה. "תפקיד המועצה הוא לסייע ליישובים ולסייע בקידום הכלכלה המקומית בנוסף לשירותים לתושב. אני רוצה שנראה איך אפשר לעשות זאת איתכם, הנהלות היישובים. אני רוצה לבחור 2 יישובים שישמשו כפיילוט בתחום העסקים הקטנים והיזמויות. הפגישה היום היא רק תחילת הדרך מבחינתי.