מוקד המועצה: 08-6257900

חידוש המבנה הארגוני

ביום ראשון, 7.6.2020, קיים צוות המטה של המועצה דיון מסכם בתוכנית לחידוש המבנה הארגוני של המועצה. מטרתו העיקרית של התהליך לחידוש המבנה הארגוני של המועצה, שהחל לפני משבר הקורונה, היה לבחון את תפקידי אגף המנכ"ל ואגף היישובים שהוקם לפני כשנה. התוכנית תוצג לאישור חברי מליאת המועצה במליאת חודש יוני שתתקיים ביום ראשון הבא, 14.6.2020.

"התוכנית נוגעת במהות, עושה סדר בדברים ונותנת מענה תוך התייחסות לאילוצים הקיימים" אמר פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, בסיום הדיון. "תוך כדי העבודה על תפקידי אגפי המנכ"ל והיישובים זיהינו גם צורך בבנייה מחדש של מחלקת שפ"ה (שיפור פני היישוב) ויצירת אגף סביבה ותפעול, זיהינו נושאים המתחלקים בין אגפים ויש צורך לעשות בהם סדר ועוד דברים קטנים".

במסגרת חידוש המבנה הארגוני הוצע שאגף היישובים יעסוק גם בנושאים אסטרטגיים. ניר זמיר, ראש המועצה: "אסטרטגיה משמעותה התנתקות מהשוטף והסתכלות קדימה, על המועצה ועל האזור כולו והיא צריכה להשפיע על כל התחומים, מדמוגרפיה ביישובים, דרך אופי היישובים, התעשייה ביישובים ובאזור ועוד מגוון של נושאים. במיוחד בימים אלו, של משבר הקורונה, שמאלץ אותנו לחשוב מחדש על נושאים רבים כמו איך ייראה עולם החינוך לאור הקורונה?"

"אני רוצה לראות הרבה יותר שיתופי פעולה בין אגפים ומחלקות במועצה" הוסיף ניר. "אנחנו צריכים לאתר מוקדים של שיתוף פעולה ולבנות כלים מתאימים לעבודה בשיתוף פעולה. צריך להתמקצע במתן שירותים רוחביים. שיתופי פעולה קיימים כבר היום במועצה, אבל צריך לשפר אותם ולשכלל אותם. תודה על החשיבה והאווירה הטובה. תהליך מצוין".