מוקד המועצה: 08-6257900

הודעה לתושבי גבעות בר

השבוע התחדשו עבודות פינוי הפסולת פינוי הפסולת הפיראטית שהושלכה בעברבעבר בערוץ הנחל במיתחם שכונה 10 ברהט.

העבודות במקום התחדשו לאחר אישור המשרד להגנת הסביבה. המשרד אישר את תוכנית היועץ הסביבתי שבין מטרותיה צמצום כמות העשן הנפלטת מהאתר ומניעת שריפה. התוכנית כוללת הפעלת אמצעים כמו תותח ערפל, וסדרי עבודה על פיהם יופסקו העבודות כאשר הרוח נושבת לכיוון בתי תושבים.

המטמנה היא מפגע סביבתי קשה לאזור ופינוייה חשוב ביותר.

הפינוי בפועל מתבצע בפיקוח אנשי המשרד להגנת הסביבה ונציגי רשות הטבע והגנים, ובשקיפות מלאה מול המועצה.

בנוסף, ניידת ניטור זיהום האוויר תופעל בגבעות בר לאורך ביצוע עבודות הפינוי המטמנה.

המועצה, המסיירת אף היא באזור, עומדת בקשר שוטף עם ועדת איכות הסביבה של גבעות בר, אשר משקיעה מזמנה ומירצה לנושא חשוב זה.

מה עושים במקרה של מיטרד ריח או עשן?

במקרה של מטרד ריח או עשן שמגיע משריפת פסולת בשטחים פתוחים יש לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה *6911   ולמוקד המועצה *9967.  שני המוקדים יודעים להפנות את הקריאות לבעלי התפקידים שנמצאים בכוננות, ומתעדים את הפניות.