דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

חינוך והשכלה

מצטיינים בחינוך, מחנכים למצויינות

אגף החינוך אחראי על מערך החינוך במעונות היום, גני הילדים,  בתיה"ס היסודיים והתיכוניים מערך החינוך המיוחד, השירות הפסיכולוגי החינוכי ומערך החינוך החברתי קהילתי. האגף פועל לקידום תוכניות הלימודים, קידום ההוראה, הצטיידות ותשתיות, מענה וסיוע מקצועי למנהלים ועובדי מערכת החינוך, איגום תהליכי עבודה בשיתוף  הגורמים המקצועיים, עבודה בתיאום משרד החינוך והגורמים החינוכיים ברשות.

האגף פועל לקידום מצוינות לימודית וחברתית, תוך מתן מענה לצרכיו המגוונים של כל תלמיד ופיתוח כישוריו האישיים בהתאם לצרכיו הייחודיים.

תושבי המועצה נהנים ממגוון פעילויות לילדים ונוער בתחום החינוך הבלתי פורמלי ברמת היישוב וברמת המועצה.

הצוות החינוכי מלווה באופן שוטף את בעלי התפקידים ביישובים ומפעיל תוכניות ליווי ותמיכה לילדים מהגיל הרך ועד לבני הנוער בבתי הספר התיכוניים.

 

אחריות האגף

  • הפעלת בתי הספר וגני הילדים במועצה
  • הפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמלי
  • הפעלה ויצירת מסגרות לחינוך מיוחד
  • הפעלת מסגרות ליווי ותמיכה לילדים ובני נוער
  • הפעלת מסגרות טיפול
  • הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי

ספר טלפונים אגף החינוך

מחלקות האגף

 

נגישות מוסדות חינוך

במוסדות החינוך הנמצאים בבעלות המועצה קיימת נגישות בסיסית על פי דרישות החוק. במידה ונדרשת הנגשה פרטנית היא מבוצעת בהתאם לדרישות.

 

לקריאה נוספת: