מוקד המועצה: 08-6257900

לאחר שנתיים של המתנה הגיעה בימים אלו  למועצה מכונה לצביעת כבישים. "לפני כשנתיים פנינו, מחלקת הבטיחות ומחלקת האחזקה להדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה, בהצעה לרכוש את המכונה" מספר דוד פרייברג, מנהלת מחלקת הבטיחות. "המכונה תחליף את הצורך במכרזים שנתיים ואת איכות העבודה הנמוכה של הקבלנים הזוכים, ותקטין במידה ניכרת את העלויות השנתיות של עבודות צביעת הכבישים וחידוש התמרורים ביישובים. בקרוב נתחיל בעבודות חידוש הצביעה ושיפור פני היישובים בעזרתו של דוד אברג'יל וצוותו".