מוקד המועצה: 08-6257900

יום הניקיון הלאומי יחול השנה ביום שלישי, 24.3.20,20 – יום המעשים הטובים.

השנה, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, יצאו מאות תלמידים מבתי הספר היסודיים, חטיבת הביניים , ומתנועות הנוער, לסיורי ניקיון בטבע באזור ויער להב ויער דבירה.

בנוסף, יבוצעו פעילויות ניקיון ביישובים ע"י התלמידים וחניכי תנועת הנוער. הפעילות תעשה בשיתוף קק"ל, מרכז ג'ו אלון ומחלקות חינוך ושפ"ה וסביבה במועצה.