מוקד המועצה: 08-6257900

יום זה"ב ב"יובלי הנגב"

ביום חמישי, 28.11.19, התקיים בבית ספר "יובלי הנגב" יום שיא בנושא בטיחות בדרכים. אל בית הספר הגיעו נציגי חברת "קוביות" המתמחה בהפעלת משחקי עץ ענקיים. הם שילבו הדרכות והפעלות בנושא זה"ב עם משחק חופשי של הילדים בתחנות השונות. הילדים שיחקו, נהנו ולמדו את הכללים בדרך חוויתית תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות.

כתבה וצילמה: יעל בן שושן