מוקד המועצה: 08-6257900
שם העוסק/יועץאיש קשרת.ז./ח.פ.תחום ייעוץמספר טלפוןדואר אלקטרוני
שומרון מרדכי שומרון מרדכי 54347315יעוץ בנושא גינון וחקלאות 054-5684261shomronm@gmail.com
רובינשטיין עידו רובינשטיין עידו 28785343יעוץ בתחום הפסולת 050-5238993idorubin1971@gmail.com