מוקד המועצה: 08-6257900
שם העסק/היועץשם ממלא הטופסת.ז/ח.פטלפון ניידיישוב טלפון משרדמייל יישות משפטית
יהודה ליאת אוצרת בתחום התרבות והאמנות יהודה ליאת 27922582054-3022266אלעזרliat.yehuda@gmail.com