מוקד המועצה: 08-6257900
שם העסק/היועץשם ממלא הטופסת.ז/ח.פטלפון ניידיישוב טלפון משרדמייל יישות משפטית
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחהאיתן היימן16390809522708570רמת גן43581231shlomit@nativ.systemsשותפות