מוקד המועצה: 08-6257900
שם העסק/היועץשם ממלא הטופסת.ז/ח.פסוג הייעוץייעוץ ניהולישירותים בתחום הטיפוליתכנון וייעוץ הנדסיהערותייעוץ בתחום הניהוליטלפון ניידיישוב טלפון משרדמייל יישות משפטיתמס' רשםהשתייכות היועץ/העסק
אילת רזאילת רז27730639שרותים בתחום הטיפולי (טיפול משפחתי)טיפול משפחתי544444324כמהין86572392ayelet.raz4@gmail.comבעלות יחידחסר פרטי
אינפרטק טכנולוגיות מתקדמותך בע"מיהודה יעקב513957415שרותים בתחום הטיפולימודדאיתור ,גישוש ,חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות 543450125אלעד39334436yaakov@infratek.co.ilחברה בע"מ513957415
ארנון רונדארנון רונד25130238שרותים בתחום הטיפוליייעוץ כלכלייועץ 1505204903כפר הרא"ה777292900arnon@arnonrund.com25130238
נורית סבירסקינורית סבירסקי52277472שרותים בתחום הטיפולי (הדרכת צוות לעו"סים)הדרכת צוות לעו"סים523582341הוד השרון97437986nuritsv@012.net.ilבעלות יחיד52277472עצמאי
סמדר שריגסמדר שריג24538548שרותים בתחום הטיפולי (ניהול מרכז גישור)ניהול מרכז גישור507113133קדרון507113133smadar.sarig@gmail.comבעלות יחיד
עידית הוניגמןעידית הוניגמן 55440689שרותים בתחום הטיפוליהדרכה למטפלים משפחתיים522642199מודיעין-מכבים-רעות89266294honalon@bezeqint.net
רינת גלילירינת גלילי55711246שרותים בתחום הטיפולי (טיפול משפחתי)טיפול משפחתיניהול תכנית להבה למניעה וטיפול סיכון בילדים ובני נוער וניהול מרכז לטיפול משפחתי523868845קיבוץ נירים89911746rinatg@bns.co.ilאגודה שיתופית558290698חברת קיבוץ נירים
שירי מיכאלסוןשירי מיכאלסון 25037326שרותים בתחום הטיפולי (טיפו משפחתי)טיפול משפחתי547191536בעלות יחיד0איגוד עובדים סוציאליים והאגודה לטיפול משפחתי
שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מנתן שלסינגר513395681שרותים בתחום הטיפולימדידות 504666555ראשון לציון39523332office@dnts.co.ilחברה בע"מ513395680
טנא - יעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע"מניתאי קרן514600261ייעוץ ניהוליייעוץ קהילתייועץ 1507966550כפר עזה88588895nitai@tene.org.ilחברה בע"מ514600261טנא - יעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע"מ
מיכל כהן מלכהמיכל כהן מלכה23007610ייעוץ ניהולי שרותים בתחום הטיפוליטיפול משפחתיעו"ס בכיר542405698להביםmichal.cohen.m@gmail.comבעלות יחידה23007610
שק"ל - שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבליותד"ר אבי רמות580020287תכנון וייעוץ הנדסייועץ נגישות026720157 ירושלים026720157avir@shekel.org.ilאגודה שיתופית580020287מלכ"ר
אורית אייל אורית אייל 57346744מדריכת צוות עובדים סוציאליים עובדת סוציאלית 054-7526022 שריגים ליאון 054-7526022orit_eyal@yahoo.com