מוקד המועצה: 08-6257900
שם העסק/היועץשם ממלא הטופסת.ז/ח.פסוג הייעוץייעוץ ניהולישירותים בתחום הטיפוליתכנון וייעוץ הנדסיייעוץ בתחום הניהוליטלפון ניידיישוב טלפון משרדמייל יישות משפטיתמס' רשםהשתייכות היועץ/העסק
ויקטור עמרםויקטור עמרם55339923ייעוץ ניהוליייעוץ מחשוב526821166כפר סבא97603065amram7@gmail.com
חברת TCM טכנולוגיות בע"ממשה דהן513517818ייעוץ ניהוליייעוץ מחשובמהנדס חשמל ותקשורת547724470לוד89135000it@tcm.co.ilחברה בע"מ513517820
טלי ביטון הוליטליהולי ביטון32352247ייעוץ ניהולי523962796
מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בע"מחן גביע514741107ייעוץ ניהוליייעוץ אסטרטגי / ארגוני / תהליךתכנון אורבנייועץ 3528771503טירת כרמל48122080office@modus.org.ilחברה בע"מ514741107ארגון המתכננים הישראלי
דויד מינגלגריןדויד מינגלגרין022105621ייעוץ ניהולייועץ תיירותמנהל פרויקט בינוי ותכנון יועץ 1026411276ירושלים026411276david@mingelgrin.com 022105621 אורון מינגלגרין מרים
משרד עו"ד וולר ושות' וולר פנחס051832699יעוץ משפטימשרד עו"ד המתמחה בתחומי מקרקעין, דיני תכנון ובניה, דיני מכרזים, דיני רשויות מקומיות ותחומי איכות הסביבה 050-6214013חיפה04-8661537w-law@bezeqint.net